Tijdelijke overlast Heselterlandweg

Tot begin mei wordt gewerkt aan de Hesselterlandweg in Meppel. Het werk gebeurt in 3 fasen. Aanliggende bedrijven zijn geïnformeerd.