Tijdelijke overlast Ceintuurbaan

Woensdag 3 april wordt gewerkt in de buurt van de Ceintuurbaanbrug in Meppel. De werkzaamheden bestaan uit boringen voor onderzoek aan de brug. Daarvoor worden verkeersmaatregelen getroffen met een actiewagen en verkeersregelaars.