Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK)

Veel mensen hebben het op dit moment financieel moeilijk. Door de coronamaatregelen zijn er banen verdwenen
en veel ondernemers kunnen hun werk niet of maar deels uitoefenen. Ook zijn er mensen die in de WW zijn terecht gekomen, omdat de ondernemer niet langer het salaris kon betalen. Hierdoor hebben veel mensen minder inkomen dan voorheen. Zij hebben daarom mogelijk moeite om hun woonkosten te betalen. Het gaat dan om de huur of de hypotheek van uw privéwoning en/of de kosten van elektriciteit, gas en water. Om hen tijdelijk te helpen is er de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). De TONK is een uitkering van de gemeente voor als u weinig inkomen heeft als gevolg van de coronamaatregelen. De TONK loopt van 1 januari 2021 tot 1 juli 2021. U mag de TONK aanvragen met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021. Na 1 augustus 2021 kunt u géén aanvraag meer indienen. Dan sluit de regeling. Op www.meppel.nl/tonk vindt u meer informatie over de voorwaarden, hoogte van de uitkering en het aanvraagformulier.