Thuismonitoring van COVID-19 patiënten mogelijk

Isala, huisartsen en Philips zijn in de regio Zwolle en Meppel een unieke samenwerking gestart voor digitale thuismonitoring van COVID-patiënten op afstand. De huisartsenzorg wordt hiermee ontlast en patiënten worden pas in het ziekenhuis opgenomen als het echt nodig is. Hierdoor worden er minder bedden bezet in het ziekenhuis en daarmee wordt de reguliere zorg ontlast. Dit kan dankzij het e-Healthplatform van Philips. Met saturatiemeters kunnen patiënten zelf hun zuurstof in het bloed meten

De huisartsen krijgen een seintje als het zuurstof beneden een bepaalde waarde komt. ’Huisarts Bert van Bremen: ‘Dat is een waarde die je vooraf bepaalt en kan dus verschillen per patiënt. Zodra die drempelwaarde is bereikt, krijgt de praktijk, of in de avonduren de huisartsenpost, een seintje. Myrna de Man, coassistent in Isala, bezoekt de patiënten thuis voorafgaand aan de monitoring en geeft uitleg over de saturatiemeter. Myrna merkt dat patiënten het fijn vinden, dat ze thuis kunnen blijven.

Foto Frans Paalman. Huisarts Bert van Breemen (l) met Myrna de Man in het monitoringscentrum in Meppel