Nieuws

Thuiskompas: voor alle sociale huurwoningen in Drenthe

Woningzoekenden van alle Drentse corporaties kunnen vanaf 28 april 2020 terecht op één plek voor het zoeken en vinden van een sociale huurwoning. Vanaf die datum bieden de 8 Drentse woningcorporaties in unieke samenwerking met hun 12 huurdersorganisaties de beschikbare woningen aan via het online platform thuiskompas.nl. Met de inschrijving op Thuiskompas kunnen woningzoekenden reageren op het aanbod van alle aangesloten corporaties. Dat biedt overzicht, gemak en geeft woningzoekenden de kans om in een groter gebied te zoeken.

Woningzoekenden die nu al staan ingeschreven krijgen in april bericht. Mensen die nog niet staan ingeschreven als woningzoekende kunnen zich vanaf 28 april gratis inschrijven bij Thuiskompas. Willen zij eerder beginnen met het opbouwen van wachtduur, dan kunnen zij zich nog inschrijven bij de corporaties. Daarvoor gelden dan nog de ‘oude’ regels. Thuiskompas is een initiatief van Actium, De Volmacht, Domesta, Lefier, Stichting Eelder Woningbouw, Woonborg, Woonconcept en Woonservice en hun 12 huurdersorganisaties.

Foto Iris Sijbom