Taizédienst in de Mariakerk in Ruinen

Taizédienst op zondag 6 oktober in de Mariakerk in Ruinen. Het kerkkoor, aangevuld met gastzangers, onder leiding van Marthy Buijs, zingt in deze dienst een elftal Taizé liederen, die enkele malen herhaald worden. Harry Bosma verzorgt de orgelbegeleiding en ds. Georg Naber is voorganger. Aanvang van de dienst 10.00 uur. U bent van harte welkom om deze verstilde dienst mee te maken.

In Taizé, een dorp in Oost-Frankrijk, bevindt zich een kloostergemeenschap die in 1940 door frére Roger werd gesticht. Het klooster heeft zich ontwikkeld tot een groot ontmoetingscentrum voor duizenden jongeren van over de hele wereld. Drie keer per dag komen de broeders en alle aanwezigen in Taizé samen voor gebedsvieringen. In de vieringen staat vooral het zingen en de stilte centraal.

De meeste liederen die in Taizé gezongen worden, zijn kort en worden vele malen “mantra-achtig” herhaald. Ze zorgen ervoor dat de dienst als geheel een meditatief karakter krijgt. De meditatieve liederen stellen ons in staat, om open naar onszelf en de stilte, naar het heilige in ons en om ons heen te luisteren. Belangrijk onderdeel van de viering is een langer moment van stilte, van minstens vijf minuten. Tijdens de stilte kan men een gebed uitspreken, of een van de liedteksten overwegen. Men kan ook de ogen sluiten, of kijken naar het licht van de kaarsen.

Foto Pixabay