Succesvol jaar voor Meppel.

Gemeente houdt een miljoen euro over dankzij de coronacrisis. ‘We liggen goed op koers’

De gemeente Meppel heeft in 2020 geld overgehouden. Het jaar is afgesloten met een plus van €1.190.000 op de jaarrekening. Dat komt omdat er mede door de coronacrisis minder is uitgegeven dan begroot.

“Door de maatregelen is een deel van de geplande activiteiten en ontwikkelingen niet doorgegaan of uitgesteld”, vertelt wethouder Jaap van der Haar. “Het resultaat in de jaarrekening schets hierdoor een vertekend beeld. De middelen die niet zijn uitgegeven nemen we nu mee naar 2021. Zodra de situatie het toelaat, geven we daar alsnog invulling aan.”

Meppel ligt dan ook goed op koers, zo vervolgt Van der Haar. “De plannen zijn grotendeels uitgevoerd of in voorbereiding. Financieel wacht ons nog wel een uitdaging. De uitgaven voor zorg en ondersteuning blijven stijgen. En ook ontwikkelingen op het gebied van klimaat en energie brengen extra kosten met zich mee. Het college wil volgend jaar een gezond huishoudboekje achterlaten. Dat vraagt het komende jaar om verantwoorde keuzes die we samen met onze raad gaan maken.”

Corona
Burgemeester Richard Korteland kijkt terug op een bijzonder jaar. “Een jaar waarin Meppel heeft laten zien hoeveel veerkracht er in onze samenleving zit. Corona zorgde voor veel leed. Mensen werden ziek, ondernemers moesten hun bedrijfsvoering stilleggen en evenementen konden niet doorgaan. Dat was zwaar, maar de bereidheid om elkaar te helpen was groot. Er ontstonden creatieve manieren om te ondernemen en contact met elkaar te houden. Het tekent de betrokkenheid én de ondernemersgeest van Meppel.”

Wethouder Henk ten Hulscher onderschrijft dat. “Het is mooi om te zien hoeveel energie er vrijkomt in onze gemeente, ook als het tegenzit. Op veel plekken ontstonden initiatieven om elkaar te helpen. En dat blijft nodig. Het einde van de gezondheidscrisis is hopelijk nabij, maar de negatieve effecten laten zich nog wel even voelen. Met onze taskforce corona blijven we inwoners daarin zo goed mogelijk ondersteunen.

Foto Gem Meppel