Regio

Subsidie voor onderzoek naar kwetsbaarheid ouderen

Hoe is het met de ouderen in de coronacrisis? Op die vraag komt binnenkort een goed antwoord. Er wordt 150.000 euro gestoken in goed onderzoek.

Regieorgaan SIA heeft het geld overhandigt aan Hanzehogeschool Groningen, NHL Stenden uit Leeuwarden, ziekenhuis UMCG en het RIVM. Ze gaan onderzoeken hoe de coronapandemie invloed heeft om thuiswonende ouderen in het Noorden. Ze zijn benieuwd of de lichamelijke, psychische en sociale kwetsbaarheid is veranderd.

Het onderzoek moet een aantal adviezen opleveren hoe we het beste voor de ouderen kunnen zorgen op korte en langere termijn.

Uit eerdere onderzoeken kwam al naar voren dat tijdens de eerste golf van de coronapandemie één op de acht ouderen kwetsbaar was. Daarbij ging het vooral om sociale kwetsbaarheid. De subsidie van 150.000 euro van Regieorgaan SIA stelt de onderzoekers in staat om veranderingen in kwetsbaarheid tijdens en na de coronapandemie te onderzoeken en om strategieën en interventies te ontwikkelen om kwetsbaarheid tijdens een pandemie tegen te gaan.

Foto Pixabay