Studiedag leerkrachten Stichting Promes

Basisschool Sprinkels was woensdag het decor voor de studiedag voor alle leerkrachten van Stichting Promes. Centraal stond het onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen. Samen met onderwijsgroep Cedin is daarom een programma van workshops georganiseerd die stilstond bij het klassenmanagement, de sociaal-emotionele ontwikkeling, de zelfsturing van het slimme kind en het onderpresteren. Met de opgedane kennis kunnen leerkrachten samen met ouders en kinderen vormgeven aan passend onderwijs.

Foto: Stichting Promes