Studenten Terra MBO controleren nestkastjes

Studenten van het Terra MBO Meppel hebben in december nestkasten opgehangen in een natuurgebied in de buurt van Meppel. Dit voorjaar was het tijd om de nestkasten te controleren op broedgevallen, een nestkast inventarisatie. Woensdag 26 mei was de 3e inventarisatie ronde. De studenten hebben alle 40 nestkasten gecontroleerd. Door de nestkast heel voorzichtig te openen (van bovenaf) is het mogelijk om te controleren welke vogel in de nestkast broed. Dit gebeurt heel zorgvuldig/voorzichtig.

In een groot deel van de nestkasten zat een vogel te broeden, het gaat dan om koolmezen, pimpelmezen maar ook de bonte vliegenvanger. De studenten kwamen nesten met jonge vogeltjes tegen, nesten met eitjes maar soms ook een leeg nestje of een lege kast. De studenten noteren alle gegevens om zo bij te houden welke vogels in welke kast broeden. Door jaarlijks een aantal keer de nestkasten in het natuurgebied te controleren ontstaat er een goed beeld van de vogels in dit gebied.

Foto Landschapsbeheer Drenthe