Nieuws

Stichting Waarborgfonds heeft nieuwe voorzitter

Dick Bakker uit Nijeveen is de nieuwe voorzitter van Stichting Waarborgfonds Meppel. Hij neemt de voorzittershamer over van Henrico ten Brink. Dick Bakker (51) maakt al tien jaar deel uit van het bestuur van de Stichting Waarborgfonds Meppel. Woont in Nijeveen, heeft een bedrijf in Meppel en ook betrokken bij Meppel Diep Geluk. Aftredend voorzitter Henrico ten Brink is er trots op dat het bestuur het Waarborgfonds heeft kunnen uitbouwen tot een belangrijke factor in Meppel.

Henrico zijn termijn zit erop en hij geef met vertrouwen het stapje over aan de volgende generatie. Stichting Waarborgfonds Meppel zet zich in voor de bevordering van en ondersteuning in projecten van sociale en culturele aard in de gemeente Meppel. Vorig jaar heeft het 50 aanvragen kunnen honoreren. Het bestuur van de stichting bestaat naast voorzitter Dick Bakker uit secretaris Gerard ter Braake, penningmeester Fred Hofstra en de algemene leden Peter van Asselt, Marnix Barelds, Alan Houtman en Rob Kollen. Henrico ten Brink aftredend.

Foto Marcel Dekker