Steun voor monumentenstatus Zuiderschool

De provinciale deskundige op het gebied van cultuurhistorie adviseert om de Zuiderschool niet te slopen voor nieuwbouw, maar om het pand aan de Marijkestraat de status van gemeentelijk monument te geven. Bert Kunnen, raadslid van de ChristenUnie, ziet daarin een bevestiging van de bijzondere waarde voor Meppel. Met een beschermende menselijke ketting rond de ingang van de school heeft de partij dat nogmaals benadrukt. Ook het Cuypersgenootschap wil dat de school op de gemeentelijke monumentenlijst wordt geplaatst.