Sterk Meppel zet oud-raadsleden in de bloemen

Tijdens de jaarvergadering van Sterk Meppel werden de oud-raadsleden Henk Schoemaker en Peter de Vries gehuldigd voor hun jarenlange werk als raadslid van Sterk Meppel. Henk Schoemaker, die ook wel de nestor van de Meppeler gemeenteraad werd genoemd, maakte 28 jaar deel uit van de gemeenteraad. Als “collectief geheugen van de raad” werd hij in 2015 ook politicus van het jaar. Peter de Vries, die een enorme werklust paarde aan een grote populariteit onder de Meppelers, was16 jaar raadslid.

De leden van Sterk Meppel spraken hun grote waardering en dankbaarheid uit voor hun onvermoeibare inzet en zette beiden in de bloemen.

Foto SteM