Sterk Meppel stelt vragen over kappen van bomen

Sterk Meppel heeft vragen gesteld aan de Gemeente Meppel over het kappen van bomen. Zo wil de partij weten voor welke bomen een kapvergunning nodig is. En of er onderscheid is tussen gewone bomen en bomen die op een lijst van monumentale bomen staan. Verder wil SteM weten of bewoners tijdig worden geïnformeerd over een kapvergunning, waar afgifte van vergunningen is te vinden en of daar een reden bijstaat en of herbeplanting verplicht is.

Foto Pixabay