Sterfte iets gedaald in week 4

In week 4 (25 tot en met 31 januari 2021) overleden naar schatting 3 750 mensen. Dat zijn ruim 300 meer sterfgevallen dan verwacht voor deze periode. In week 3 overleden 3 823 mensen. Dat meldt het CBS op basis van de voorlopige sterftecijfers per week. Sinds week 39 van 2020 is de wekelijkse sterfte hoger dan verwacht. In de tweede golf van de corona-epidemie overleden tot en met week 4 van 2021 bijna 68 duizend mensen, 9,6 duizend meer dan je in deze periode zou verwachten.

De sterfte bij mensen die zorg ontvingen in het kader van de Wet langdurige zorg is naar schatting verder afgenomen in week 4. De sterfte onder de overige bevolking bleef ongeveer gelijk. Er overleden ongeveer 1 500 Wlz-zorggebruikers, zoals bewoners van verpleeghuizen en gehandicaptenzorginstellingen. In de overige bevolking overleden bijna 2 300 mensen.

Foto Leo de Harder