SteM wil onderzoek naar effecten 5G netwerk

De fractie van Sterk Meppel krijgt steeds meer signalen van inwoners dat de uitrol van het 5G netwerk voor veel onrust zorgt. Er zijn vragen over de effecten die het 5G netwerk heeft op de gezondheid van mensen, dieren en insecten, maar ook over de effecten op ons milieu en de natuur. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de massale bomenkap die noodzakelijk lijkt te zijn voor de plaatsing van de vele zendmasten.

Dat verklaart waarschijnlijk waarom de ene gemeente aankondigt dat zij de eerste wil zijn met een dekkend 5G netwerk (Den Haag) en dat andere gemeenten (o.a. Utrechtse Heuvelrug en Maastricht maar ook Brussel en Genève) de uitrol juist willen verbieden. Gemeenten zijn namelijk een belangrijke partner in die uitrol. SteM wil daarom dat de gemeente zelf onderzoek gaat doen naar de te verwachten effecten. Namens Sterk Meppel zal raadslid Madelinde Visscher tijdens de komende vergadering mondelinge vragen aan het college stellen.

Foto: Pixabay