SteM maakt zich zorgen om overlast door hoosbuien

De fractie van Sterk Meppel heeft n.a.v. verontrustende berichten vragen gesteld over de gevolgen van mogelijke hoosbuien die Meppel kunnen treffen. De fractie was in de veronderstelling dat met de aanpak van het gebied rond het Meppeler bos en rondom het ziekenhuis de problemen voor Meppel waren opgelost. Uit de waterkwetsbaarheidsscan Bluelabel ontwikkkeld door Achmea, Royal HaskingDHV en Nelen&Schuurmans blijkt dat maar liefs 22% van de huizen kans maakt dat er water naar binnen komt bij hoosbuien.

Deze bedrijven willen de informatie verkopen aan de gemeente. Loopt Meppel echt nog risico’s of zijn er commerciele motieven voor deze bedrijven om deze mededelingen te doen wil de fractie weten. SteM wil weten hoe het college de risico’s inschat, welke gebieden in Meppel gevaar lopen en wat het college gaat doen om wateroverlastproblemen te voorkomen.
De fractie wil ook weten of de gemeente op koers voor wat betreft het uitvoeren van stresstest om de gevolgen van de klimaatsverandering in beeld te krijgen.