Nieuws

SteM dient motie Alternatief Grachtenplan in

Nee het gaat niet opnieuw om het opengraven van de oude grachten. Het gaat om het meenemen van de positieve punten uit het onderzoek naar dat opengraven van de grachten bij de herinrichting van Prinsenplein, Groenmarkt. De motie richt zich op het plan om Meppel middels een mix van cultuur en historie voor toeristen aantrekkelijker te maken. De cultuurhistorische waarden van het centrum en haar grachten zijn groot en reden voor veel mensen om Meppel te bezoeken.

Nu het heropenen van een gracht op het Prinsenplein economisch geen baten oplevert is naar aanleiding van de vele reacties van inwoners het idee ontstaan om via een wandelroute de waterhistorie van Meppel in beeld te brengen. Via deze wandelroute wordt het cultuurhistorisch karakter in beeld gebracht wat het bezoek aan Meppel extra zal stimuleren. Op zijn beurt zal dit weer een positief effect hebben op de lokale economie. Door de wandelroute samen met de MHV, VVV en Oud Meppel te ontwikkelen kan er een goed uitgewerkt plan tot stand komen.

Door een volledige route in beeld te brengen kan deze op eenvoudige wijze al snel in gebruik worden genomen. Deze route kan ingevuld worden met groenelementen, waterelementen, bestrating, kade markeringen en oude foto’s met QR codes. Prinsenplein en Groenmarkt kunnen meteen bij de herinrichting als deel van de route meegenomen worden. Het overige traject kan via oude foto’s met QR codes aangegeven worden en bij latere werkzaamheden verder ingevuld. Het is dus niet nodig om het hele traject in één keer uit te voeren.

Door met Prinsenplein en Groenmarkt te beginnen zijn er op korte termijn nauwelijks financiële middelen nodig omdat de herinrichting van beiden al op de planning staat en daar middelen voor beschikbaar zijn. Aanvullende activiteiten zoals het ontwikkelen van de route en de invulling met QR borden kunnen vanuit het budget voor recreatie en toerisme of economie komen. Omdat de route vooral bij geplande werkzaamheden verder wordt uitgewerkt zullen de financiële middelen vanuit die activiteiten gefinancierd worden.