SteM Bokaal uitgereikt aan Onderling Sterk Meppel

Het bestuur van Sterk Meppel overhandigt sinds 2014 jaarlijks de SteM Bokaal aan een vereniging, bedrijf of instelling die zich op bijzondere wijze inzet voor Meppel en de Meppelers. De ledenvergadering van Sterk Meppel heeft onlangs besloten de Bokaal dit jaar toe te kennen aan Onderling Sterk Meppel. Deze belangenvereniging van en voor mensen met een verstandelijke beperking bestaat dit jaar 10 jaar en vierde onlangs het 10 jarig jubileum. Het bokaal is een ontwerp van beeldhouwer Onno de Ruiter.