Gemeente

Startgesprek Quick Scan Lokale Democratie in Meppel

Afgelopen week heeft het startgesprek plaatsgevonden over de Quick Scan Lokale Democratie onder het motto “het kan altijd beter”. Een groep van 13 inwoners, ambtenaren en raadsleden, de burgemeester en de griffier zijn met elkaar in gesprek gegaan over de verwachtingen van de Quick Scan. Wat is de Quick Scan lokale democratie? Hoe gaan inwoners, leden van de gemeenteraad, burgemeester en wethouders en ambtenaren met elkaar om? Of heel ingewikkeld: ‘hoe gaat het met de democratie in Meppel?’.

Tijdens het startgesprek zijn de aanwezigen bijgepraat over wat de Quick Scan precies is. Ook zijn ze met elkaar in gesprek gegaan over de vragen “Wat gaat goed als u kijkt naar de democratie in de gemeente” en “Waar is werk aan de winkel wat u betreft?”. Dit leverde mooie gesprekken op. De voorbereidingsgroep bereidt nu de enquête voor zodat iedere inwoner deze kan invullen. Na de enquête volgt een rapport. Op de website www.lokale-democratie.nl is meer te lezen.

Foto Pixabay