St Pancratius Diever kan worden beklommen

De kerkenraad heeft het initiatief genomen om éénmalig de gewelven van de kerk open te stellen voorbezichtiging. De openstelling is voor de inwoners van Diever en in overleg met de gemeente Westerveld mag de toren éénmalig worden beklommen. In de afgelopen jaren is door het college van rentmeesters geïnvesteerd op en boven de gewelven van het kerkgebouw. De bezichtiging zal plaatsvinden op zaterdag 7 juli van 9.00 uur tot 16.00 uur. Er is een beperkte ruimte op de torentrap.

Men moet met twee groepjes van 5 / 6 personen onder begeleiding naar boven gaan. De één gaat eerst naar de gewelven en de andere groep beklimt de toren. Later wordt er geruild. Jongeren beneden 16 jaar worden niet toegelaten. Aanmelden voor 30 juni bij cvk@hervormddiever.nl