Regio

Speelplekken voor iedereen toegankelijk in iedere gemeente

Gehandicapte kinderen kampen tijdens de coronacrisis meer dan ooit met eenzaamheid, isolement en andere mentale problemen. Terwijl andere kinderen elkaar ontmoeten op speelplekken, zitten kinderen met een handicap eenzaam thuis. Speelplekken zijn meestal niet voor hen toegankelijk. Daar gaat nu verandering in komen. Jantje Beton en het Gehandicapte kind gaan in iedere gemeente een speelplek mogelijk maken
voor kinderen met én zonder handicap. Daar kunnen zij elkaar ontmoeten en samen spelen.

Dankzij een gift van 2 miljoen euro van de Nationale Postcode Loterij kan het SamenSpeelFonds nu een vliegende start maken met het ondersteunen van 250 toegankelijke speelplekken. Vanuit het
fonds worden dit jaar al meerdere speelplekken geholpen om toegankelijk te worden.

Foto Jantje Beton