SP stelt vragen over bescherming Reestdal

Tijdens de raadsvergadering van 27 februari vraagt de fractie van de SP aan het college of zij de waarde van het Reestdal erkent en niet in het verzet gaat als het natuurgebied verdere bescherming krijgt. De vragen zijn naar aanleiding van een opiniestuk in het Dagblad van het Noorden waarin te lezen is dat de gemeenten Staphorst, de Wolden en Harderberg bij de minister hebben aangedrongen om het Reestdal vooral niet te beschermen.
De volgende vragen aan het college.
– Is het college bekend met het opiniestuk Natuur als bedreiging in het Reestdal
– Is het college het met de SP-fractie eens dat het Reestdal een waardevol natuurgebied is, zowel voor de aanwezige flora en fauna alsook een aantrekkelijke factor voor recreatie en tourisme in Meppel?
– Is het college door de drie genoemde gemeenten benaderd om samen op te trekken richting de minister om zich te verzetten tegen het aanwijzen van het Reestdal als Natura 2000 gebied? Zo ja, wat was de reactie van het college?
– Wil het college toezeggen dat zij zich in de toekomst niet zal verzetten tegen het mogelijke aanwijzen van het Reestdal als Natura 2000-gebied?
De fractie van de SP hoopt dat het college positief reageert op hun vragen