SP lanceert Meppeler Muziekmanifest

De SP heeft een plan opgesteld waarin de partij actiepunten presenteert om de popmuziek in de gemeente Meppel een vaste plek te geven en verder te ontwikkelen. Een deel van de aanleiding voor dit plan was de aankondiging van de Muziekcoöperatie om voorlopig te stoppen. De SP wilde dit eerder al voorkomen maar vindt het ook noodzakelijk dat de gemeente een visie en beleid ontwikkelt voor de toekomst van de popcultuur. In het muziekmanifest heeft de SP vier punten opgeschreven die bijdragen aan een beter klimaat voor popmuziek. Volgens de partij moet de gemeente het belang van popmuziek erkennen, moet een beleid en visie worden ontwikkeld, kan de subsidieaanvraag praktischer worden ingericht en zou de gemeente moeten helpen bij de zoektocht naar geschikte locaties.