Soortenrijk Drenthe: samen werken aan biodiversiteit

Op donderdagmiddag 29 november 2018 tekenden acht Drentse gemeenten, drie waterschappen en de provincie Drenthe het document ‘Soortenrijk Drenthe – Samenwerken aan natuurvriendelijke bermen en oevers’. Zij worden hierin ondersteund door tal van betrokken maatschappelijke organisaties. De partners zetten zich gezamenlijk in voor een grotere biodiversiteit in het landelijk gebied.

Werken aan boerenlandnatuur.
In juni 2017 aanvaardden alle partijen in de Drentse Provinciale Staten de Motie Boerenlandvlinders. De provincie Drenthe heeft de motie samen met gemeenten, waterschappen en andere betrokken partners uitgewerkt tot
een aantal acties waarvan een afsprakenkader voor ecologisch bermbeheer er één is. Gedeputeerde Henk Brink: “Vanuit beheer hebben wij aandacht voor de diversiteit van onze bermen. Wij zaaien een deel van onze bermen
al in met Drentse bloemenmengsels, waar het voor de vlinders en bijen goed toeven is”. Volgens gedeputeerde Henk Jumelet is met name de samenwerking met de gemeenten, maatschappelijke organisaties en de waterschappen van belang: “Wij zien dit als een startpunt van intensieve samenwerking om met elkaar te werken aan een nog soortenrijker Drenthe.”

Bijles
Andere activiteiten die onderdeel zijn van de uitvoering van de Motie Boerenlandvlinders zijn onder meer een lespakket voor scholen, de Bijles in samenwerking met IVN. Ook is er een speciale subsidieregeling voor
kleinschalige natuurvriendelijke initiatieven en activiteiten die de versterking van de Drentse biodiversiteit meer in het zonnetje zetten.

Opening bijenhotel
De ondertekening vond plaats in de Veldhoeve in Orvelte, een educatief centrum van het IVN, het instituut voor natuureducatie en duurzaamheid. De bestuurders van gemeenten, provincie en waterschappen werkten die
middag symbolisch aan onze biodiversiteit door nieuwe ‘kamers’ van een groot bijenhotel toe te voegen, goed nieuws voor onze wilde bijen.