Sociaal ombudsman/vrouw in Meppel centraal

De sociaal ombudsfunctionaris is een nieuw fenomeen binnen de gemeenten en gemeenteraden. Gemeenten en gemeenteraden, maar ook de sociaal ombudsfunctionarissen, zijn daarom nog aan het pionieren. Om kennisen ervaring met elkaar te delen werd vrijdag een congres georganiseerd met de titel ‘Waarom moeilijk doen als het samen kan? Over de toegevoegde waarde van de sociaal ombudsman / -vrouw voor raad en organisatie’. Gemeenten hebben sinds 2015 belangrijke taken in het sociaal domein.
Zoals jeugdzorg, werk en inkomen en zorg aan langdurig zieken en ouderen. In de eerste plaats is dit een grote verandering voor de betrokken inwoners zelf. Om de gemeenten en gemeenteraden te ondersteunen hebben de gemeenteraden van Meppel en De Wolden een eigen sociale ombudsvrouw aangesteld. Tijdens het eerste deel van het congres gingen Irma van Beek, Freek Schipper, Kuneke Schraagen en Michael Mekel met elkaar in gesprek over de toegevoegde meerwaarde van de sociaal ombudsfunctionaris.

Foto Ebel Zandstra