Sluuspoort: Verteltheater ‘In de Soete Suikerbol’

Sluuspoort wordt woensdag 28 december ingericht als theater. ‘s Middags is theatergroep Ad Hoc te gast en de leden van deze groep brengen een leuke voorstelling over ‘In de Soete Suikerbol’ naar de (bekende) boeken van W.G. van der Hulst. Het is theater voor jong en oud. De voorstelling wordt drie keer opgevoerd: om 14:00, 15:00 en 16:00 uur. Tussen de voorstellingen door zorgt Ilse Roelofsen voor muzikaal vermaak. De entreeprijs is 3,50 euro per persoon.

Het verhaal
De bakker doet zijn uiterste best om zijn goede naam als hofleverancier te behouden. Zeker als de koning van het Noordenland weer op bezoek is. Dat is lastig want zijn vrouw maakt alles schoon en hangt alles recht, ook het wapen van de gouden koets. Dan breekt het wapen af…

Jong en oud
De avonturen van de dikke goedmoedige suikerbollenbakker, die zich herhaaldelijk laat afleiden door het zingen van de vogeltjes en de dorpsmuziek en zo steeds weer nieuwe avonturen beleefd, waren alom geliefd bij een groot publiek. Het is daarom dat vooral oudere bezoekers met warme nostalgie en een glimlach op het gezicht de voorstelling bijwonen. De kinderen die niet bekend zijn met de boeken leren de bakker, zijn vrouw en de hofmaarschalk kennen en ze beleven met hen de gebeurtenissen tijdens het bezoek van de koning van het Noordenland.

Tekst/ foto Sluuspoort