Sluitingsbevoegdheid voor burgemeesters bij corona-uitbraak

Bij een corona-uitbraak in bijvoorbeeld een kantoorpand, kan de GGD adviseren dat deze locatie tijdelijk gesloten wordt zodat de infectiehaard op die plaats uitdooft. Als een beheerder van die locatie dit advies niet opvolgt, kan de burgemeester straks de tijdelijke sluiting bevelen. Om dit te regelen wordt een artikel toegevoegd aan de Wet publieke gezondheid, in het hoofdstuk met tijdelijke maatregelen ter bestrijding van de coronapandemie. Er is sprake van een uitbraak als minstens drie personen besmet zijn geraakt die met elkaar in verband kunnen worden gebracht,

Verder dat een specifieke locatie de meest waarschijnlijke besmettingsbron is, en er aanwijzingen zijn dat het overdragen van het virus op andere mensen nog gaande is op die plaats. Dat wordt vastgesteld door de GGD, mede op basis van het bron- en contactonderzoek. In aanvulling op de maatregelen van isolatie en quarantaine, kan de GGD ook adviseren de locatie of delen ervan tijdelijk te sluiten. Meestal werkt men er vrijwillig aan mee. Mocht dat niet zo zijn dan mag de burgemeester optreden.

Foto Pixabay