Silvester Koehoorn nieuwe bestuursvoorzitter Regiocampus

Silvester Koehoorn, regiodirecteur van Drenthe College Meppel, is benoemd tot nieuwe bestuursvoorzitter van de Regiocampus. Hij volgt Huub Rommers op, die in september van dit jaar zijn functie als bestuursvoorzitterheeft neergelegd. De Regiocampus is een samenwerkingsverband van twaalf partners op het snijvlak van leren, werken en innoveren. Silvester Koehoorn is sinds 1 juni werkzaam als regiodirecteur van Drenthe College, maar is ook in zijn vorige werkkring altijd een voorvechter geweest in de samenwerking tussen de drie o’s; ondernemer, overheid en onderwijs. Deze samenwerking maakt Silvester enthousiast om bij te mogen dragen aan het functioneren en de ontwikkeling van de Regiocampus.