Cultuur

Sarah Creek schilderde vierluik voor WZC Irene

In overleg met de bewoners en collega’s van afdeling 1 van het Woon- en Zorgcentrum Irene te Meppel kreeg Sarah Creek een opdracht. De schilderijen moesten groot worden met het thema ouderen en verbinding. Uiteindelijk zijn het de vier seizoenen geworden, op doeken van 140 x 100 cm. De vier seizoenen staan symbool voor de natuur, haar verscheidenheid en schoonheid. En in die seizoenen wandelen, zingen, dansen, zitten en praten ouderen met elkaar en met de jongere generatie.

In de schilderijen zijn allerlei dieren en planten geschilderd om bewoners en bezoekers te inspireren om herinneringen op te halen. En om met elkaar in gesprek te gaan over die tijd. Sarah Creek heeft er bijna een jaar over gedaan om deze schilderijen te maken. En ze is blij dat ze het nu het geheel kan overdragen aan de bewoners van het WZC Irene. Meer informatie op www.sarahcreekart.com

Foto sarahcreekart.com