Samenwerking beroepsgerichte vmbo

Dinsdag was op het Greijdanus de aftrap van een pilot waarin Meppeler scholen gaan samenwerken met het beroepsgerichte vmbo. Het aanbod van de keuzemodules is niet op alle scholen even groot. Leerlingen kunnen een keuzemodule op een andere school gaan volgen, een idee dat voortgekomen is uit een verkenning door docenten van Greijdanus, Terra en Stad en Esch. De leerlingen kregen dinsdag informatie over de scholen en de keuzemodules die uitgewisseld worden. De samenwerking zorgt voor een breed keuzeaanbod binnen het beroepsgericht programma dat aansluit bij de talenten en interesses van alle leerlingen in Meppel.