Samen redzaam in Meppel

Burgerinitiatieven beter ondersteunen en onderlinge verbondenheid in een wijk vergroten; die onderwerpen waren het startpunt van een praktijkonderzoek van de Regiocampus voor de gemeente Meppel. Studenten van de aangesloten onderwijsinstellingen deden onderzoek in de wijk Oosterboer/Ezinge. Het resultaat is een handreiking voor de gemeente, die helpt om onderlinge verbondenheid tussen inwoners te vergroten. Ook is uit de samenwerking het MeppelLab tot stand gekomen. Op deze plek worden vanuit de gemeente Meppel allerlei sociale vraagstukken neergelegd. Die vraagstukken worden vervolgens opgepakt door de Regiocampuspartners.