Samen kinderen weerbaar maken

De gemeente Meppel gaat samen met Stichting Scala Meppel en Weerbaar Meppel een proef starten om de weerbaarheid van kinderen die in armoede opgroeien te vergroten. Dit project is onderdeel van de aanpak kindarmoede, waarbij de gemeente kiest om letterlijk een traditie te breken. Het extra geld van het Rijk, anderhalve ton wordt geïnvesteerd in verbinding, verandering en voorkomen. Meedoen is geen verplichting. Professionals op school of in de wijk kunnen jongeren informeren over dit project en in contact brengen met Weerbaar Meppel of Scala. Samen met de begeleiding wordt gekeken naar de inzet op talenten, (sociale) vaardigheden en (zelf)vertrouwen. De proef zal in 2018 draaien en in het najaar wordt samen met (de ouders van) deelnemers gekeken naar de resultaten.