RTV Meppel vraagt voor 2022 e.v. € 31000,- structureel

Uitgaande van oude rekenmethodes gaat het niet langer.

Woensdagavond heeft mevrouw Mathilde Benak, lid van het algemeen bestuur van de lokale omroep Meppel, tijdens de Ronde ingesproken en gevraagd om een bijdrage van ca € 1,00 per inwoner. Uit de schriftelijke stukken blijkt dat het gaat om een bijdrage in de kosten van € 31000,-. In voorgaande jaren ontving RTV Meppel uit publieke middelen een vergelijkbaar bedrag dat was samengesteld uit € 0.65 per inwoner € 21000,- opgehoogd met extra bijdragen ca. € 10000,- , totaal € 31000,- Echter in 2022 dreigen de extra bijdragen weg te vallen. Hierdoor komt de continuïteit van RTV Meppel in het geding. De zorgen hierover zijn deze week schriftelijk en verbaal kenbaar gemaakt voor de behandeling van de perspectiefnota.

Dat vraagt om maatwerk

De gemeente ontvangt in het gemeentefonds geld voor de lokale omroep een bedrag van ca € 0,65 per inwoner. Meppel en in coronatijd Den Haag, hebben die bijdrage de afgelopen jaren aangevuld tot totaal € 31000, – om de continuïteit van de lokale journalistiek te waarborgen. In de afgelopen jaren is uitgegaan van ca 33 000 inwoners. En de rekenmethode aantal inwoners keer bijdrage is structureel te laag. Overigens dateert die rekenmethode uit de vorige eeuw en is qua kosten gebaseerd op alleen radio maken. Terwijl RTV Meppel inmiddels wordt verplicht een lokaal toereikend nieuwsaanbod (LTMA) te verzorgen op radio, tv en internet, website en sociale media. De kosten om aan die verplichting te voldoen zijn met meer dan 100% toegenomen. Mede gezien de omvang van Meppel vraagt dat om Meppeler maatwerk. Niet de oude rekenmethode maar de begroting als uitgangspunt. Dat is de vraag aan de Gemeente en de lokale politiek. Overigens is door de coalitie afgesproken dat RTV Meppel voldoende middelen zou krijgen om aan dat LTMA te voldoen.

Inspiratie en kwaliteit door samenwerking met professionals

De Lokale Omroep Meppel heeft een belangrijke sociaal maatschappelijke functie in de stad, werkt verbindend en versterkt de sociaal maatschappelijke cohesie. RTV Meppel bestaat in 2022 39 jaar, wordt gerund door 100% vrijwilligers. Een doorsnee van de bevolking: senior, HBO, MBO, student, stagiair, barstend van talent, sterk maar ook kwetsbaar jong en oud vindt u onder de 116 vrijwilligers die zich wekelijk pro deo inzetten. Er wordt samengewerkt met RTV Drenthe en de NLPO in Hilversum.