Rondom scholen moet het veiliger

Uit recent onderzoek van Veilig Verkeer Nederland (VVN) blijkt dat 69% van alle Nederlanders graag ziet dat schoolomgevingen veiliger worden. VVN onderstreept deze uitkomst en concludeert dat gemotoriseerd vervoer rondom scholen te vaak tot onveilige situaties leidt. Om schoolomgevingen veiliger te krijgen, doet de verkeersveiligheidsorganisatie vandaag een appél op alle ouders en alle automobilisten. Ouders wordt op het hart gedrukt dat de route van huis naar school voor kinderen het ideale moment is om praktijkervaring op te doen.

Aan ouders dan ook de oproep om enkel bij uitzondering de auto te pakken. Automobilisten kunnen helpen de situatie te verbeteren door schoolzones zoveel mogelijk te mijden. Bijdragen aan een veiliger verkeer is volgens VVN niet moeilijk. Om de boodschap voor een veilige schoolomgeving kracht bij te zetten, start VVN komende woensdag een ‘Meedoen is makkelijk’-campagne. Bovendien kinderen vinden lopend of fietsend naar school gaan veel leuker.

Foto VVN