Ron Dunselman bestuursvoorzitter Sterk Meppel

Tijdens de ledenvergadering van politieke vereniging Sterk Meppel werd Ron Dunselman voorgesteld als nieuwe bestuursvoorzitter. Huidig voorzitter Sayma Kuipers overhandigde hem, na unanieme instemming van de aanwezige leden, de voorzittershamer. Kuipers blijft actief als algemeen bestuurslid. Ook werd Erik van Eldik als algemeen bestuurslid benoemd. Hiermee is het bestuur van Sterk Meppel op volle sterkte.