Nieuws

Regiocampus organiseerde inspiratiesessie

Op dinsdag 28 januari organiseerde de Regiocampus haar jaarlijkse inspiratiesessie.
Bij de inspiratiesessies ontmoeten de partners en opdrachtgevers van de Regiocampus elkaar,
delen ze kennis en inspireren ze elkaar met nieuwe ideeën. Dit keer was de Regiocampus te gast bij
hogeschool Windesheim, een van de aangesloten onderwijsinstellingen.
De inspiratiesessie van de Regiocampus begon met een terug- en vooruitblik van de proeftuinen en
projecten. Projecten vinden plaats in meerdere sectoren, zoals een onderzoek voor
dementievriendelijke Steenwijkerland, een Retail onderzoek in de binnenstad van Meppel en
activiteiten in de vitaliteitscampus in Frederiksoord, gemeente Westerveld. Daarnaast is het
Academisch lab van start gegaan met een voedingsonderzoek in de gemeenten Meppel,
Steenwijkerland en Westerveld in samenwerking met de Universiteit Wageningen. In het
Ondernemerspunt zijn studenten naast het werken aan opdrachten van ondernemers, ook gestart
met een project ‘start-ups’. Daarnaast is er gewerkt aan de ontwikkeling van een leercommunity
voor het MBO en HBO. In het interactieve deel van de inspiratiesessie was men te gast in het Lab van
het Windesheim Honeurs College met een workshop Wicked Problems & Value Creation. In deze
workshop maakten we kennis met een bijzondere aanpak van gecompliceerde vraagstukken.

Terugblik Ondernemerspunt 2019
In 2019 zijn door studenten van meerdere aangesloten onderwijsinstellingen, samen met
ondernemers, allerlei opdrachten uitgevoerd waaronder: een scholencampagne voor de Open
Bedrijvendag, een onderzoek naar AED’s voor het Ondernemersfonds, een collegetour van studenten
en ondernemers over hoe jongeren de binnenstad beleven en wat jongeren als (toekomstige)
medewerkers en klanten wensen in de binnenstad. Hbo-studenten communicatie hebben
verschillende opdrachten uitgevoerd, waaronder een opzet voor instructiefilmpjes BHV. Daarnaast is
er een leerbedrijf vanuit de opleiding Facilitair Leidinggevende gestart. Deze studenten werken aan
verschillende opdrachten voor het Arcus gebouw en vmbo-leerlingen maken kennis met de zorg in
een structurele bijdrage aan activiteiten voor de bewoners van Reggersoord.

Plannen 2020
Naast dat huidige projecten doorlopen, start de Regiocampus in februari ook met iets nieuws: een
leercommunity vanuit het hbo om studenten structureler in te zetten op multidisciplinaire projecten
in het Ondernemerspunt. In de voormalige tuinbouwschool in Frederiksoord wordt hard gewerkt aan
de opzet van een Vitaliteitscampus waar kennisdeling, recreatie en zorg onderdak gaan vinden in het
kader van een langer, gezonder en gelukkiger leven. Dit jaar is een speciaal jaar, de lustrum editie van
Business4Students staat op het programma. Noteer 19 maart in de agenda, iedereen is welkom!

Regiocampus
De Regiocampus is dé fysieke plek voor leren, werken en vernieuwen. Professionals en studenten van
bedrijven en instellingen uit alle sectoren werken samen in creatieve, innovatieve projecten en
proeftuinen. Samen draagt de Regiocampus bij aan een vitaal woon-, werk- en vestigingsklimaat in
Zuidwest-Drenthe en Noordwest-Overijssel.

De Regiocampus wordt gevormd door: Isala Diaconessenhuis, Zorggroep Noorderboog, Deltion College, hogeschool Windesheim, hogeschool Viaa, Drenthe College, Gemeente Meppel, Gemeente Steenwijkerland, Gemeente Westerveld, RSG Stad & Esch, ZorgZaak, Rabobank en Welzijn MensenWerk.