Nieuws

Recordaantal tellers en bijen Nationale Bijentelling

Afgelopen weekend deed een recordaantal mensen mee met de Nationale Bijentelling en bracht een half uurtje tellend in de tuin of op het balkon door. Het weer was mooi, maar vermoedelijk speelde het feit dat mensen door het coronavirus en zonder al teveel verplichtingen thuis zitten ook een grote rol. Het aantal getelde bijen ligt behoorlijk hoger dan bij de twee voorgaande tellingen. Het meeste gezien is de honigbij, met op de tweede plaats de rosse metselbij en als derde de sachembij. Opvallend is het minder aantal hommels. De honingbij profiteert van de imkers die hun kasten aan de rand van de stad plaatsen en de rosse metselbij maakt dankbaar gebruik van bijenhotels die in de tuinen hangen. Voor meer informatie zie de uitslagen en toelichting op www.nederlandzoemt.nl

Foto Pixabay