Nieuws

Record Collecte-opbrengst Hersenstichting

Van 27 januari tot en met 1 februari 2020 vond in Meppel en Nijeveen de Hersenstichting collecteweek plaats. Er zijn heel veel collectanten op pad gegaan om voor al die mensen met een hersenaandoening geld in te zamelen. Deze enthousiaste inzet heeft een record van €10.400,- opgeleverd. De opbrengst wordt besteed aan wetenschappelijk onderzoek en aan voorlichting, om zo een bijdrage te leveren aan een betere toekomst voor mensen met een hersenaandoening. Namens de Hersenstichting hartelijk dank aan alle vrijwilligers en alle gulle gevers.

Heeft u de collectant gemist? Uw gift is altijd welkom op rekeningnummer NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting, Den Haag. Meer informatie kunt u vinden op www.hersenstichting.nl.

Foto Hersenstichting