Raadscommissies februari vervallen

De vergaderingen van de Raadscommissie van 15 februari en de Raadscommissie Sociaal Domein van 22 februari komen te vervallen. De vergadering van de Raad van donderdag 8 maart is de laatste voor deerkiezingen.