Raadscommissie (digitaal)

Donderdag 3 februari 2022, 19.30 uur
Bespreekstukken
• Rekenkameronderzoek “Investeringen in de binnenstad van Meppel”
• Memo en kaders MeppelEnergie
Hamerstukken
• Bestemmingsplan Violenstraat 1
 Nota Grondbeleid
• Algemene Subsidieverordening gemeente Meppel 2022
• Risicobeheer ongevallen en schade veiligheidsregio’s
De vergadering is live te volgen via meppel.bestuurlijkeinformatie.nl