Raadgevend referendum

Woensdag 21 maart kunt u stemmen voor het raadgevend referendum over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv). Dezelfde dag kunt u stemmen voor de gemeenteraad. Het raadgevend referendumgaat over de nieuwe Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten. Deze wet is door de Tweede Kamer en de Eerste Kamer aangenomen. Mag u stemmen? Dan krijgt u ongeveer 3 weken voor het referendum uw stempas per post. Kunt u niet zelf stemmen? Dan kunt u iemand anders voor u laten stemmen met een machtiging (volmacht). De volledige wet vindt u op wetten.overheid.nl