Provinciegeld voor behoud bibliotheken

Met een bijdrage van 100.000 euro per gemeente investeert de provincie Drenthe de komende vier jaar in toegankelijkheid en spreiding van de Drentse bibliotheken. Gedeputeerde Staten verlenen deze bijdrage aan alle gemeenten, op voorwaarde dat zij de eigen gemeentelijke bijdrage in 2019 en 2020 op peil houden en hier niet op bezuinigen. Gedeputeerde Staten vinden een dekkend netwerk aan bibliotheekvoorzieningen belangrijk voor de ontwikkeling van de inwoners van Drenthe en de regionale leefbaarheid.