Nieuws

Provinciale steun ontwikkeling Kromme Elleboog

Gedeputeerde Staten willen een subsidie van 250.000 euro toekennen voor het project Gebiedsontwikkeling Kromme Elleboog in Meppel. Met de komst van het appartementencomplex met 52 appartementen wordt voorzien in de woonbehoefte in de binnenstad, waardoor deze aantrekkelijk blijft. Ook de komst van winkels, horeca en groen aan de Kromme Elleboog en Groenmarkt draagt hieraan bij. Bewoners en bezoekers kunnen de auto parkeren in de nieuwe, ondergrondse parkeergarage, waardoor het gebied autoluw wordt. Ook wordt het complex aan de Kromme Elleboog het eerste grote gasloze appartementengebouw in Meppel. In het ontwerp zijn verschillende duurzaamheidsmaatregelen verwerkt, zoals hoge isolatie, warmtepompen en zonnepanelen. De CO2-uitstoot wordt tijdens de bouw geminimaliseerd.

Foto: Anoeska van Kuilenburg. In oktober 2019 ging de eerste paal de grond in.