Provinciale bijdrage voor Het Vledder

Gedeputeerde Staten van de provincie Drenthe willen voor de herontwikkeling van Het Vledder een subsidie van € 152.368,- beschikbaar stellen. De herontwikkeling omvat onder andere circa 54 wooneenheden en een supermarkt. Meppel is de eerste gemeente die een bijdrage uit de Impuls Volkshuisvesting van de provincie kan ontvangen. Die is bedoeld als steuntje in de rug, om de leefbaarheid van Drenthe te behouden en te verbeteren. Provinciale Staten kunnen nog wensen of bedenkingen indienen.