Prov. subsidie restauratie havezate Oldengaerde

Gedeputeerde Staten verlenen 400.000 euro subsidie aan Stichting Het Drentse Landschap voor de restauratie en herbestemming van havezate Oldengaerde aan de Westeinde 57 in Dwingeloo. Gedeputeerde Cees Bijl overhandigt vrijdag symbolisch een cheque aan directeur Sonja van der Meer en hoofd Erfgoed Frank van der Velde. Havezate Oldengaerde is op dit moment het vakantieverblijf van de vroegere eigenaren, de familie Willinge. De herbestemming houdt in dat het vakantieverblijf voor de familie Willinge wordt gerestaureerd, maar dat het pand tevens wordt verbouwd tot multifunctionele publieksruimtes, stijlkamers en appartementen. De provinciale subsidie is vanwege de omvang van het pand groter dan gebruikelijk. Dat kan als sprake is van een omvangrijk en beeldbepalend pand, een zogenaamd kanjer monument. Vanuit de zogeheten kanjerregeling draagt het ministerie van OCW € 420.000,- bij. Stichting Het Drentse Landschap heeft nog meer aanvragen uitstaan bij fondsen en dekt een deel uit haar eigen middelen. De totale bouwinvestering bedraagt ruim € 2.250.000,-.

Foto Stichting Drents Landschap