ProRail is bij Meppel aan het werk

ProRail is in en bij Meppel aan het werk Op diverse plekken wordt het spoor vervangen en dat gebeurt overwegend ’s avond en ’s nacht. Het betreft het vernieuwen van het spoor. Ze vervangen bijvoorbeeld de rails, de bielzen, de wissels, de bovenleiding, het spoorgrind, de kabels en leidingen (of onderdelen ervan). Tegen november komt er dan nog een slijptrein om de rails gladder en stiller te maken. Als je het wilt volgen https://spoorwerkinmijnbuurt.prorail.nl/

Foto Arjan Tien