Project wilde narcissen geslaagd

Op 16 februari jl. zijn in een drietal natuurreservaten in Staphorst, Lankhorst en IJhorst wilde narcissen geplant. Inmiddels bloeien de narcissen. Jan Pasman, beheerder van de Bollenbank Wilde narcis is nog op zoek naar mensen met een geschikte tuin om daarin in de toekomst Wilde narcissen, die worden vermeerderd in de Bollenbank, te planten. Daarbij gelden wel enkele voorwaarden zoals bijvoorbeeld duurzaamheid van de plantplaatsen. Belangstellenden kunnen contact opnemen met Jan via mail planten@nbvijs.nl