Nieuws

Pas op! Strengere afvalcontrole in Meppel

De gemeente Meppel begint met intensievere controles van PMD-containers. Het is onderdeel van een nieuwe campagne van de gemeente. Daarin wordt afval niet langer als restproduct beschouwd, maar als grondstof voor nieuwe producten. Nu is recyclen vaak nog onmogelijk omdat er verkeerde afvalstoffen in de containers terecht komen. Als er verkeerd afval tussen het PMD zit, wordt het afval afgekeurd en moet het als restafval verwerkt worden. Daarmee gaat de moeite van iedereen die wel goed scheidt verloren. Ook vallen de kosten hoger uit. De gemeente roept op: Geen plastic voorwerpen of piepschuim in de PMD-container. En ook geen grote stukken plastic die bijvoorbeeld om een matras of een tapijt hebben gezeten. Hiervan lopen de machines die het PMD-afval sorteren vast. De gemeente mag geen bedrijfsafval inzamelen. Dus mogen er ook plastic verpakkingen, metalen verpakkingen of drankenkartons afkomstig van een bedrijf in de PMD-container.

Foto Pixabay