Nieuws

Oranjexepert Bearn Bilker op 18 januari 2020 in Meppel

Bearn Bilker, oud-burgemeester van Kollumerland, geldt als deskundige van de adelstand, met name van de Oranjes en de Duitse vorstenhuizen. Deze middag zal het gaan over de Friese Nassaus, de Friese adel en de states en stinzen. Bilker (67) is o.a. voorzitter van de Stichtingen ‘Organicum Frisicum’, ‘Nassau en Friesland’ en ‘Staten en Stinzen’. Hij werkt mee aan het televisieprogramma Blauw Bloed. Aanvang zaterdag 18 januari 15:00 uur in het gebouw van de Doopsgezinde en Remonstrantse Gemeente, Vledderstraat 20, Meppel.

De middag met deze markante spreker wordt georganiseerd door de Friese vereniging “Waling Dykstra”. De vereniging organiseert bijeenkomsten waarbij Friezen uit Meppel en omgeving elkaar kunnen ontmoeten en in hun eigen taal met elkaar kunnen spreken. De voertaal van de middag is het Fries. Informatie via de website www.walingdykstra.frl

Foto Facebook Bearn Bilker